Welcome to the department of foreign languages
Yabancı Diller Bölümü

19-20 Bahar Uzem İngilizce Iı Ders İzlencesi

04/02/2020 00:51:21 - 28/04/2020 00:51:21 - 3323 Okunma

DERSİN AMACI

 • Bu dersi başarıyla bitirdiğiniz takdirde, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayattaki alışıldık ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilecek ve bunlarla kendinizi ifade edebilecek; kendinizi ve başkalarını tanıtabilecek, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik (nerde oturdukları, kimleri tanıdıkları gibi) sorular sorabilecek ve bu türden sorulara yanıt verebilecek; konuştuğunuz kişilerin yavaş ve anlaşılır konuşmaları ve yardıma hazır olmaları halinde basit şekilde anlaşabileceksiniz.
 • Uzaktan eğitim sistemine http://kluzem.klu.edu.tr/ adresi üzerinden Eğitim Portalı’na tıklayarak giriş yapabilirsiniz. Sisteme ilk defa bağlanacak öğrenciler için, Kullanıcı Adı: Öğrenci Numarası Şifre: TC Kimlik Numarasıdır.
 • DERS KAYNAKLARI
   English File ElementaryStudent’sBook (3rd Edition). Oxford UniversityPress
   English File ElementaryWorkbook (3rd Edition). Oxford UniversityPress
   Türkçe ↔ İngilizce Sözlük
  Not: Dersin verimli işlenebilmesi bakımından öğrencilerin ders kaynaklarını temin etmeleri önemlidir.
 • DEVAM DURUMU & DERSE KATILIM Dönem içerisindeki sınavlarda başarı sağlayabilmek için videoların eksiksiz takibi büyük önem taşımaktadır. Not: Uzaktan Eğitim Merkezi sistemi üzerinden öğrencilerin hangi videoları ne kadar süreyle ve hangi tarihte izlediği bilgisine erişilebilmektedir. Yoklama bu bilgilere göre tespit edilebilmektedir.
 • SINAVLAR & DEĞERLENDĠRME (BAĞIL)
   Online Quiz 1
  Tarih: 24-29ġubat 2020 Kapsam:English File ElementaryStudent’s BookÜnite 7-8 (sayfa 52-67 ile 136-139) English File ElementaryWorkbookÜnite 7-8 (sayfa 43-55) Ağırlığı: %10
   Online Quiz 2
  Tarih: 13-19 Nisan 2020 Kapsam:English File ElementaryStudent’sBookÜnite 9-11 (sayfa 68-91 ile 140-145) English File ElementaryWorkbookÜnite9-11 (sayfa 56-75) Ağırlığı: %10
   Ara Sınav (Online)
  Tarih: 16-22 Mart 2020 Kapsam: English File ElementaryStudent’sBookÜnite 7-9(sayfa 52-75 ile 136-141) English File ElementaryWorkbookÜnite 7-9 (sayfa 43-62) Ağırlığı: %20
   Final Sınavı / Tarih: 11-22 Mayıs 2020 / Bütünleme Sınavı 01-07Haziran 2020
  Kapsam: English File ElementaryStudent’sBookÜnite10-12 (sayfa 76-99 ile 142-147) English File ElementaryWorkbookÜnite10-12 (sayfa 63-81) Ağırlığığı %60
 • VIII. DERS AKIŞI
  1.Hafta
  Tanışma & Bilgilendirme
  ---
  2.Hafta
  English File ElementaryStudent’sBook – Ünite 7A/7B
  Workbook Ünite 7A & 7B
  3.Hafta
  English File ElementaryStudent’sBook – Ünite 7C English File ElementaryWorkbook – Ünite 7
  Workbook Ünite 7C
  4.Hafta
  English File ElementaryStudent’sBook – Ünite 8A/8B
  Workbook Ünite 8A & 8B
  5.Hafta
  English File ElementaryStudent’sBook – Ünite 8C English File ElementaryWorkbook – Ünite 8 Ünite 7-8Revise&Check >>>ONLINE QUIZ 1<<<
  Workbook Ünite 8C Ünite 7-8ReviseandCheck
  6.Hafta
  English File ElementaryStudent’sBook – Ünite 9A/9B
  Workbook Ünite 9A & 9B
  7.Hafta
  English File ElementaryStudent’sBook – Ünite 9C English File ElementaryWorkbook – Ünite 9
  Workbook Ünite 9C
  8
  16-22 Mart 2020
  Ara Sınav (Online)
  ---
  9.Hafta
  English File ElementaryStudent’sBook – Ünite 10A/10B
  Workbook Ünite 10A & 10B
  10.Hafta
  English File ElementaryStudent’sBook – Ünite 10C English File ElementaryWorkbook – Ünite 10 Ünite 9-10Revise&Check
  Workbook Ünite 10C Ünite 9-10ReviseandCheck
  11.Hafta
  English File ElementaryStudent’sBook – Ünite 11A/11B
  Workbook Ünite 11A & 11B
  12.Hafta
  English File ElementaryStudent’sBook – Ünite 11C English File ElementaryWorkbook – Ünite 11 >>>ONLINE QUIZ 2<<<
  Workbook Ünite 11C
  13.Hafta
  English File ElementaryStudent’sBook – Ünite 12A/12B
  Workbook Ünite 12A & 12B
  14.Hafta
  English File ElementaryStudent’sBook – Ünite 12C English File ElementaryWorkbook – Ünite 12 Ünite 11-12Revise&Check
  Workbook Ünite 12C Ünite 11-12ReviseandCheck
  15.Hafta
  Genel Tekrar
  ---
  ---
  11-22 Mayıs 2020
  Final Sınavı
  ---
  ---
  01-07 Haziran 2020
  Bütünleme Sınavı
  ---
   
KLU UZEM ALMS İNGİLİZCE II İZLENCE

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.