Welcome to the department of foreign languages
Yabancı Diller Bölümü

Öğrenci El Kitabı

04/02/2016 12:55:52 - 30/10/2019 12:55:52 - 58670 Okunma

Önsöz:

Sevgili Öğrenciler,

Kırklareli Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü’ne Hoşgeldiniz!

Günümüzde İngilizce’nin hem eğitim ve kariyer hem de iş dünasındaki önemi hepimizce bilinmektedir. Kırklareli Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü’nün amacı, siz değerli öğrencilerimizi, dolu dolu geçeceğini ümit ettiğimiz üniversite eğitiminiz ve meslek yaşamınız boyunca ihtiyaç duyacağınız temel yabancı dil bilgisiyle donatarak öğrendiğiniz/öğreneceğiniz yabancı dil(ler)i etkili kullanmanıza rehberlik etmektir. Bu yorucu yolda en çok ihtiyaç duyacağınız etken kararlılığınız ve başarma arzunuzdur.

Üniversitemize yeni kayıt yaptıran ve henüz yeterli düzeyde İngilizce bilmeyen öğrencilerimiz göz önüne alınarak, bu el kitapçığı Türkçe olarak hazırlanmıştır. Fakat, akademik yıl boyunca, acil durumlar dışında, tüm öğretim elemanları ile iletişiminiz İngilizce olacaktır.

Sizlere yardımcı olacağına inandığımız bu kitapçığı, akademik yıl boyunca saklayınız. Bu kitapçıkta yer almayan herhangi bir konuya ilişkin soru ya da sorununuz olması halinde sitemizin iletişim sayfasından bizlere ulaşabileceğiniz gibi soru, sorun, öneri ya da şikayetlerinizi idari veya akademik personelimiz aracılığıyla da bizlere ulaştırabilirsiniz.

Hepinize başarılı bir akademik yıl diliyoruz.

 

Kapsam:

Bu Öğrenci El Kitabı, Kırklareli Üniversitesi Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında zorunlu ortak dersler ya da başka bir uygulama kapsamında yabancı dil ders(ler)i almak ve başarmak yükümlülüğü olan öğrencilerimizin söz konusu derslerde başarılı sayılmaları için uymaları gereken koşullara ilişkin hususları kapsamaktadır.

 

Dersler:

Kırklareli Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü’nün sunduğu yabancı dil dersleri iki başlık altında toplanabilir:

 

  • Yabancı Dil Dersleri

Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu öğrencilerimizin Zorunlu Ortak Dersler kapsamında almakla yükümlü oldukları bu dersler, Avrupa Ortak Referans Çerçevesi’ne göre Fakültelerde A2 - B1 (Elementary - Pre-Intermediate), Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında A1 - A2 (Starter/Beginner-Elementary) düzeyinde sunulmaktadır. Avrupa Ortak Referans Çerçevesi’ne göre A temel düzeyde dil kullanımını, B ise bağımsız kullanıcıyı ifade etmektedir.

  • Mesleki Yabancı Dil Dersleri

Bölümümüzce B1 – B2 (Pre-Intermediate - Intermediate) düzeyinde sunulan Mesleki Yabancı Dil dersleri, Yabancı Dil derslerinde başarılı olan bazı bölüm öğrencilerimizin, kendi meslek alanlarına yönelik temel yabancı dil terminolojisine ve genel iletişim özelliklerine yönelik çalışmalar içermektedir. Öğrenim süresinin ilk yarısından sonra sağlanan Mesleki Yabancı Dil derslerini başarıyla tamamlayan öğrencilerimizin kendi iş alanlarıyla ilgili yabancı dilde yapılan çalışmaları başarıyla takip edecek düzeye ulaşmaları hedeflenmektedir.

 

Değerlendirme:

Aksine bir karar alınıp duyurulmadıkça Yabancı Dil ve Mesleki Yabancı Dil derslerinde başarı, ağırlığı %40 olan bir tane Ara Sınav (Vize) ile ağırlığı %60 olan bir tane Final/Bütünleme Sınavı ile ölçülüp değerlendirilir.

Bunun dışında başka sınav, ödev ve/veya projeler de değerlendirme kapsamına alınabilir.

Ön koşullu derslerin gerekliliklerini yerine getirmeyen öğrenciler söz konusu dersi alamazlar.

 

Mazeret Sınavları:

Üniversitemizin yetkili organlarınca kabul edilen geçerli bir mazereti neticesinde herhangi bir sınava zamanında giremeyen öğrencilerin bu durumlarını sınavı takip eden 5 iş günü içerisinde belgelemeleri halinde Yabancı Diller Bölümü Yönetimi ya da ilgili öğretim elemanı mazeret sınavı yapmaya ya da söz konusu öğrenciyi giremediği sınavdan muaf tutmaya karar verebilir. Muaf tutulan öğrencinin başarı durumu katılabildiği sınavlar üzerinde değerlendirilir. Bütünleme Sınavı aynı zamanda Final Sınavı mazeretiyerine geçer; Bütünleme Sınavının mazereti yoktur.

 

Devam Zorunluluğu:

Bir dersi ilk kez alan öğrenciler ile daha önceden dersi alıp da devamsızlık neticesinde dersten başarısız olan tüm öğrenciler derslere devam etmekle yükümlüdürler. Tüm dersler için devamsızlık sınırı, işlenen ders üzerinden %30 olup buna her türlü mazeret kapsamında yapılan devamsızlık dahildir.

 

Duyurular:

Duyurular OBS siteminden, Yabancı Diller Bölümü Web Sitesi üzerinden, Duyuru Panoları aracılığıyla veya zaman zaman da olsa sadece sözlü olarak yapılabilir. Yapılan her türlü duyuru öğrencilerimize ulaşmış sayılır. Lütfen sözü edilen yerleri düzenli olarak takip ediniz.

 

Diğer Etkinlikler:

Kırklareli Üniversitesi ve Yabancı Diller Bölümü’nce düzenlenecek her türlü etkinlik için duyuruları takip edebilir; düzenlemek istediğiniz bir etkinlik varsa Bölüm Başkanlığı ile bağlantıya geçerek onay ve destek alabilirsiniz.

 

TÜM ÖĞRENCİLERİMİZE BAŞARILI BİR AKADEMİK YIL DİLİYORUZ.

öğrenci el kitabı

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.